D•CARE LAB

D•Care Lab vormt een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum. Studenten vanuit mbo en hbo werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg. 

Hoe het begon

Drenthe College startte in 2014 met de ’Innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie’, als onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE). Geïnitieerd vanuit de Kopgroep Zorg en Innovatie van de gemeente Assen, startten Drenthe College, Hanzehogeschool, gemeente Assen en diverse zorginstellingen en bedrijven met het ontwikkelen van praktische technologische innovaties in en voor de zorg.

Lees meer

ZORG | TECHNIEK 

Aanpak

AANPAK

Studenten, vanuit mbo en hbo, werken samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg.

Lees meer

Practorpraat

 PRACTORPRAAT

Aad Oosterhof is practor Zorg & (Sensor)technologie.

Volg in zijn blogs de laatste activiteiten en ontwikkelingen. 

Lees meer

Projecten

 PROJECTEN

Studenten doen binnen D•Care Lab onderzoek naar hoe technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden om zorgvragers en zorgverleners te ondersteunen.

Lees meer

15 derdejaars studenten mbo-v starten onderzoek naar 5 vraagstukken in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. 

Lees meer

Studenten HBO-V onderzochten in opdracht van Interzorg wat de houding van medewerkers is ten aanzien van het gebruik van VR in de psychogeriatrie. 

Lees meer

Arno Reinders (26) en Robin Sleijster (21) zijn 4e jaars studenten Verpleegkunde van Drenthe College. Voor hun eindopdracht doen zij voor het Practoraat Zorg & Technologie 20 weken lang onderzoek binnen het Martini ziekenhuis in Groningen. Arno en Robin zijn ervan overtuigd dat zij door de ervaring die ze opdoen met dit onderzoek hun toekomstige werk op een andere manier zullen doen.

Lees meer

Vijftig huishoudens uit Westerbork en Smilde mogen een half jaar lang gratis een alarmeringssysteem uitproberen. Studenten van het Practoraat installeren de installaties en volgen de bevindingen.

Lees meer

In opdracht van Stichting Dignis, locatie De Enk in Zuidlaren, onderzochten studenten het effect van virtual reality op het welbevinden van 30  bewoners met dementie. De studenten hebben de resultaten met een poster aan opdrachtgever en begeleiders van het practoraat en lectoraat gepresenteerd. 

Lees meer

De afgelopen weken heeft een klas eerstejaars studenten Verpleegkunde uit Meppel in een intensief traject bij Health Hub Roden ervaring opgedaan met Design Thinking.

Lees meer

Studenten geven advies aan Kloosterstaete Hoogeveen

Twee 3e jaars studenten Verpleegkunde van Drenthe College in Meppel hebben afgelopen woensdag de resultaten van hun onderzoek in appartementencomplex Kloosterstaete in Hoogeveen gepresenteerd. Chantal en Angela hebben onderzocht op welke wijze bewoners het beste kunnen worden ondersteund bij het gebruiken van de technische toepassingen in hun appartement.

Lees meer

Studenten Meppel brengen keuzedeel Zorg & Technologie in de praktijk

Lees meer

Yannick en Susan onderzoeken toepassing VR bij dementerenden

Vanuit het Practoraat Zorg & Technologie onderzoeken Yannick Wesseling en Susan van Klinken, studenten maatschappelijke zorg niveau 4 bij Drenthe College in Emmen hoe virtual reality kan worden toegepast in de zorg aan dementerenden.

Lees meer

STUDENTEN PRESENTEREN ONDERZOEKSRESULTATEN

Vrijdag 26 april hebben negen vierdejaars studenten verpleegkunde van Drenthe College in Assen de resultaten van de onderzoeken die zij in het Martini Ziekenhuis in Groningen hebben uitgevoerd gepresenteerd. Vanuit het Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie van Drenthe College en het Wetenschappelijk Instituut van het Martini Ziekenhuis hebben de MBO-studenten vanaf september 2018 gedurende een half jaar op onconventionele wijze naar antwoorden gezocht op onderzoeksvragen van het ziekenhuis.

Lees meer

Met Frisse Blik in Het martiniziekenhuis 

Het Martini Ziekenhuis in Groningen zet sinds september 2018 studenten van het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie in om op onconventionele wijze te onderzoeken hoe bepaalde programma’s en toepassingen verbeterd en ontwikkeld kunnen worden. Dit schooljaar doen negen studenten mbo-verpleegkunde van Drenthe College onderzoek op drie terreinen.

Lees meer

gebruik van De Compaan bij ZZWD 

Om kennis te maken met moderne technologie mogen ouderen in de gemeente Westerveld De Compaan zes maanden lang kosteloos uitproberen. De Compaan is een tablet voor mensen die die nog geen of weinig ervaring hebben met computers, Een mooi gebaar dat mogelijk is gemaakt door het project "Westerveld Verbonden!".

Het project is een samenwerking tussen Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) en Welzijn MensenWerk (WMW), financieel mogelijk gemaakt door FNO en gemeente Westerveld.

Lees meer

gebruik van VR in de ouderenzorg 

Een drietal zorginstellingen in Drenthe experimenteert momenteel met het toepassen van Virtual Reality (VR). In een verpleeghuis krijgen mensen behandeling, verpleging, zorg en begeleiding in een beschermde woonomgeving. VR wordt in deze experimenten vooral ingezet bij mensen met dementie.

Lees meer

Ontwikkeling FYSIOTHERAPIE app voor revalidatie van Ouderen 

Binnen D•Care Lab werken we al sinds 2017 aan een app voor fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten willen graag een app voor ouderen die moeten revalideren.  

Lees meer

Behoeften van huurders van Domesta 

Van maart 2018 tot en met juni 2018 hebben studenten hbo-v en mbo-v onderzoek gedaan bij Domesta naar de behoeften aan zorgtechnologie.

Lees meer

Ervaringen met inzetten van aromatherapie

Binnen zorginstellingen zijn verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden de aangewezen personen om de niet-medicamenteuze interventie aromatherapie toe te passen. Maar wat vinden ze hiervan en hebben verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden wel genoeg ervaring en kennis om de interventie toe te passen?

Lees meer

AGENDA

Conferentie Consortium voor Innovatie

1 en 2 april 2020

Dit jaar is Drenthe College de gastheer voor de grote CvI conferentie. Locatie is de inspirerende omgeving van Wildlands en het Atlas Theater in Emmen. Hier zullen we als practoraat vertellen over wat we allemaal doen en welke waarde het practoraat heeft voor onderwijs en werkveld. 

Locatie:
Emmen

Tijd: 9-17 uur

Bekijk de agenda

Ervaringen

 ERVARINGEN

"Zonder techniek heb je eigenlijk geen volmaakte zorg. Techniek is zo belangrijk geworden dat je er niet zonder kan in de zorg. Dus ik hoop dat het nog veel gemakkelijker wordt."

Verena, student mbo-Verpleegkunde

Lees meer

Professionalisering

 PROFESSIONALISERING

Binnen D•Care Lab ontwikkelen we lesmateriaal, scholing en onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten en huidige medewerkers hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen.

Lees meer

Community

 COMMUNITY

D•Care Lab wordt gefinancierd met onder andere subsidie uit het Regionaal Investeringfonds (RIF), subsidie van de provincie Drenthe en gemeente Assen. De aanvraag voor deze RIF subsidie is gebaseerd op de successen van de Innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie die vanaf 2015 tot eind 2016 loopt.

Lees meer

‘Een groep studenten vanuit de opleiding verpleegkunde kreeg de kans om een aantal dagdelen bij United Care verschillende technische zorgtoepassingen te testen.’

- United Care -

 

Lees meer