PROFESSIONALISERING / CURSUS / SCHOLING

Technologie in Zorg en Welzijn: ermee aan de slag!

Werken in de sector Zorg en Welzijn verandert enorm door het gebruik en de ontwikkeling van allerlei technologische hulpmiddelen. Van beeldbellen tot zorgrobots, van rookmelders tot bewegingssensoren: alles is techniek. Deze cursus is bedoeld voor professionals in zorg en Welzijn mbo-3 en -4 die willen ontdekken hoe technologie gebruikt kan worden om het Welzijn en de gezondheid van cliënten te bevorderen.

De cursus

Tijdens de bijeenkomsten worden diverse werkvormen gebruikt: leren van elkaar, werkcollege, bezoek locatie met Zorgtechnologie, learning by doing.

1.       Welke technologie is bekend?

 • Kennismaken met elkaar en technologie in zorg en welzijn aan de hand van het Mix en Matchspel
 • Welke technologie is bekend, welke indelingen worden er gebruikt en vanuit welke perspectieven? 
 • Toelichting opzet van de cursus: introductie eindopdracht

2.       Visie op technologie in je organisatie

 • Visie op zorg en welzijn (vanuit actuele concepten als positieve gezondheid van Machteld Huber, Healthy Ageing, eigen regie etc.)
 • Ethische aspecten bij de inzet van technologie in zorg & welzijn
 • Begeleiding werken aan eindopdracht

3.       Technologie in zorg & welzijn – wat ontbreekt?

 • Je ervaring doet ertoe
 • Welke technologie is er en werkt niet?
 • Welke technologie is er niet?
 • Design Thinking – je creativiteit inzetten
 • Welke technologie zou je willen verbeteren?
 • Welke technologie zou je willen uitvinden?
 • Begeleiding werken aan eindopdracht

4.       Technologie in zorg & welzijn – implementatie

 • Aanbevelingen ontwikkelen voor opname technologie in het zorg-/ begeleidingsplan
 • Aanbevelingen ontwikkelen voor het teambeleid met betrekking tot technologie
 • Begeleiding werken aan eindopdracht

5.      Verbeterplan eigen beroepspraktijk met behulp van technologie

 • Rond één cliënt met multi-problematiek: inzetplan technologie of
 • Voor een team: kwaliteitsopdracht technologie

In deze bijeenkomst worden de verbeterplannen gepresenteerd: externen zijn hartelijk welkom. De cursisten kunnen de presentatie ook op hun eigen werkplek herhalen.

 

Studiebelasting

5 dagdelen (3 uur) 1 x per 14 dagen

15 uur werken aan een praktijkopdracht

Locatie

in overleg met cursisten: bij Drenthe College in Emmen, Assen of Meppel, bij Noorderpoort in Assen of Groningen of in company

Kosten

€ 495,- per deelnemer inclusief lesmateriaal

Toelatingsvoorwaarden: de cursus start bij voldoende aanmelding en start altijd met een intakegesprek.

Accreditatie

wordt aangevraagd bij kwaliteitsregister V&VN

Afronding

Na het voltooien van de cursus en de eindopdracht wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

BBL studenten kunnen de theoriebijeenkomsten inzetten als onderbouwing en ter voorbereiding op hun examens (in overleg met de docent).

Contact en opgave

Yvonne Bosma 

 y.bosma@drenthecollege.nl  

 06 51 71 05 38

 

 

 

 

Delen