PROFESSIONALISERING

De samenwerking tussen meerdere disciplines en op verschillende niveaus vormt mede de basis voor de zorg van de toekomst én verdere ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Binnen D•Care Lab ontwikkelen we lesmateriaal, scholing en onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten en huidige medewerkers hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen.

NIEUW: leergang technologie in Zorg en Welzijn voor werkenden

LESMATERIAAL

LESMATERIAAL

Een belangrijk doel van D•Care Lab is om studenten en medewerkers Zorg, Welzijn en Technologie voor te bereiden op het - gezamenlijk - werken met nieuwe innovaties en technologie. Op deze site publiceren we de actuele kennis die beschikbaar is op het gebied van Zorg, Welzijn en Technologie. Ook plaatsen we hier interessante onderzoeksresultaten.

Lees meer

 
AGENDA

Conferentie Consortium voor Innovatie

1 en 2 april 2020

Dit jaar is Drenthe College de gastheer voor de grote CvI conferentie. Locatie is de inspirerende omgeving van Wildlands en het Atlas Theater in Emmen. Hier zullen we als practoraat vertellen over wat we allemaal doen en welke waarde het practoraat heeft voor onderwijs en werkveld. 

Locatie:
Emmen

Tijd: 9-17 uur

Bekijk de agenda