PROFESSIONALISERING

De samenwerking tussen meerdere disciplines en op verschillende niveaus vormt mede de basis voor de zorg van de toekomst én verdere ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Binnen D•Care Lab ontwikkelen we lesmateriaal, scholing en onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten en huidige medewerkers hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen.

NIEUW: THuis_van_Morgen

CURSUS / SCHOLING

CURSUS / SCHOLING

Keuzedelen Zorg en Technologie (niveau 3) en Zorginnovaties en Technologie (niveau 4). 

 

Lees meer

(T)HUIS VAN MORGEN

(T)HUIS VAN MORGEN

(T)Huis van Morgen is een mobiele unit van Drenthe College waarin een huiskamer vol domotica en zorgtechnologie is ingericht. Het (T)Huis kan gehuurd worden voor trainingsdoeleinden.

Lees meer

 
AGENDA

Conferentie Consortium voor Innovatie

27 en 28 oktober 2020

Dit jaar is Drenthe College de gastheer voor de grote CvI conferentie. Locatie is de inspirerende omgeving van Wildlands en het Atlas Theater in Emmen. Hier zullen we als practoraat vertellen over wat we allemaal doen en welke waarde het practoraat heeft voor onderwijs en werkveld. 

Locatie:
Emmen

Tijd: 9-17 uur

Bekijk de agenda