PRACTORPRAAT

DATUM: 22.01.2018
AUTEUR: Aad Oosterhof, practor Zorg & (Sensor)technologie

Een terugblik en enkele inzichten

Nog een paar weken en dan ben ik alweer bijna een jaar officieel practor. Een jaar waarin er veel gebeurd is. Dus deel ik graag onze belangrijkste lessen. Maar eerst: een korte terugblik.

Vrij snel na de start in februari zijn de drie regio-coördinatoren, Jakob Veldman vanuit Emmen, Mariska Spieard vanuit Assen en Heike van Zaal vanuit Meppel, aan de slag gegaan om projecten te concretiseren met de partners van het practoraat. Dit heeft diverse mooie projecten opgeleverd, zoals het testen van tilliften met United Care, het begeleiden bij de Belevingstafel bij Icare, schrijven van instructies voor Zora, Paro en De Tovertafel voor Tangenborgh en het inzetten van hulpmiddelen voor mondzorg met Feniks.

Tegelijkertijd hebben we met andere docenten en EduActief onderwijs ontwikkeld voor het keuzedeel Zorg(innovaties) & Technologie. Dit heeft geresulteerd in een leerlijn voor mbo-studenten voor niveau-3 en niveau-4 die zowel in boekvorm als online is verschenen. Deze leerlijn is ook te verkrijgen voor andere ROC’s.

En dan nu de belangrijkste inzichten na (bijna) een jaar practoraat:

1. Begin bij het probleem en niet de technologie

Allereerst is het belangrijkste inzicht tevens een bevestiging van onze insteek: keer op keer zien we dat een project echt werkt door bij het probleem en niet de technologie te beginnen. Ondanks alle verleidingen en beloften van technologie gaat het in wezen niet over technologie zelf.

2. Twee soorten projecten: frisse blik en praktische blik

Redenerend vanuit de problemen zien we dat instellingen kampen met grotere vraagstukken en kleinere vraagstukken. Soms hebben partners dus grote plannen en soms ook kleine plannen. Bij de grotere plannen vraagt men ons om de frisse blik van studenten, bij de kleine projecten gaat het meer om de praktische blik. Voorbeelden van ‘frisse blik’ projecten zijn de Woonacademie in Frederiksoord en de nieuwbouwplannen van Interzorg in Peize. Voorbeelden van ‘praktische blik’ projecten zijn een handleiding schrijven voor de zorgrobot Zora en helpen de Belevingstafel in te zetten voor dagbesteding.

3. Het practoraat zorgt ervoor dat technologie onderdeel van het gesprek blijft binnen betrokken zorg- & welzijnsinstellingen.

Alle instellingen en bedrijven hebben toegezegd te zullen samenwerken met het practoraat. Deze toezegging zorgt ervoor dat de ‘druk op de ketel’ blijft om projecten op te starten waaraan zorgvragers, zorgverleners, bedrijven en studenten kunnen werken. Bij sommige partners gaat dit sneller dan bij andere, maar uiteindelijk gebeurt het wel. We zien ook dat het practoraat gevraagd wordt mee te denken over een langetermijnvisie en strategie voor de toepassing van technologie.

4. Klein beginnen werkt

We merken dat de grote uitdaging om meer met technologie te doen bij sommige organisaties tot een reflex leidt om grote bijeenkomsten of brainstormsessies te organiseren. Onze ervaring is inmiddels dat dit -om te starten- niet werkt. Begin klein, bijvoorbeeld op één afdeling, en houdt het overzichtelijk. Vanaf daar ga je stapje voor stapje groeien. En kijk na iedere stap of het werkt. Pas dan ga je verder naar de volgende stap.

Delen  Zorg, Technologie