PRACTORPRAAT

DATUM: 25.03.2020

Crisis: een update van ons denken

Wist u dat het niet klopt dat het Chinese woord voor crisis, dat uit twee karakters bestaat, samen gevaar en kans betekenen? Waarschijnlijk niet. Dat dit wel zo zou zijn, behoort tot een van de meest hardnekkige misvattingen die er zijn. Deze misvatting heeft momentum gekregen in de speeches van John F. Kennedy tijdens zijn campagnes eind jaren 50 en begin jaren 60. Sindsdien is het een veel gebruikte mythe. Bijvoorbeeld onlangs ook weer door Barbara Baarsma in de DWDD-uitzending van 16 maart 2020.

Op zoek naar hoop

Het geeft denk ik aan dat we als mensen in deze onzekere, ongemakkelijke of ellendige tijden op zoek zijn naar hoop. Hoop dat deze crisis ook kansen biedt die we nu pas gaan zien. En hoe mooi is het dan dat de Chinezen met al hun Confuciaanse wijsheid dat al in twee karakters kunnen samenvatten?

Hoewel Chinezen dus niet de karakters voor gevaar en kans gebruiken om een crisis uit te drukken, biedt deze crisis naast reële gevaren ook zeker kansen.

Onderwijs schakelt snel

Binnen het onderwijs is gebleken dat we heel snel kunnen schakelen naar online onderwijs. Binnen Drenthe College en ook onze collega-ROCs gebruiken we zo goed als allemaal Microsoft Teams om online onderwijs te geven en met elkaar te kunnen vergaderen. Op het moment van schrijven, voelt het zelfs als ‘wat is hier nog nieuws aan?’, maar het is werkelijk waar ongekend hoe snel collega’s deze vorm als vanzelfsprekend zijn gaan accepteren én gaan gebruiken. Het is ook opmerkelijk hoe creatief én vergevingsgezind we allemaal zijn om mogelijk te maken wat mogelijk gemaakt moet worden.

Mooie voorbeelden van zorg op afstand

Binnen de zorg en welzijn zien we ook mooie voorbeelden hoe een en ander op afstand mogelijk kan worden gemaakt. Zo kwam er in het NOS Journaal een mooi item voorbij van blended care. iPadzusters gaan bij mensen met dementie langs gaan om via iPads contact te leggen met hun naasten. Daarnaast hebben het OLVG en Luscii de ‘OLVG corona check’ ontwikkeld voor inwoners van Groot-Amsterdam die gezondheidsproblemen hebben. Met deze gratis app kan een medisch team mensen die denken corona te hebben op afstand begeleiden. Inmiddels is deze ook beschikbaar voor inwoners van Drenthe. Het Wilhelmina Ziekenhuis heeft dit samen met het OLVG en Luscii mogelijk gemaakt. Aanmelden kan via deze link. Wat dichterbij zijn er ook mooie voorbeelden te noemen. Zo gebruikt Tangenborgh Familienet om contact mogelijk te maken tussen bewoners en familieleden. Cosis doet ambulante begeleiding via Thuisondersteuning.

Inzichten

Al met al zorgt deze crisis dus voor een aantal inzichten. Allereerst dat we als mensen graag mythes blijven vertellen zonder te verifiëren of ze feitelijk kloppen. Daarnaast dat een crisis naast gevaar, wel degelijk kansen kan bieden. En, tot slot, dat implementatie van technologie snel kan. Zeker als de nood aan de man is.

Aad Oosterhof - practor

 

 

 

 

Delen