(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Yannick en Susan onderzoeken toepassing VR bij dementerenden

EMMEN
BETROKKEN PARTIJEN: Tangenborgh

Vanuit het Practoraat Zorg & Technologie onderzoeken Yannick Wesseling en Susan van Klinken, studenten maatschappelijke zorg niveau 4 bij Drenthe College in Emmen hoe virtual reality kan worden toegepast in de zorg aan dementerenden.

 
 
 

Kennis maken

Yannick: “We hebben eerst gesproken met de opdrachtgever (Zorggroep Tangenborgh) en de leverancier van de films. De leverancier heeft op school een les verzorgd over de mogelijkheden van Virtual Reality. Vlak na deze introducerende les zijn wij gestart met het vooronderzoek. We zijn gaan kijken naar data en eerdere onderzoeken om de gegevens hiervan te analyseren. We zijn enkele keren op bezoek geweest bij De Bleerinck. We hebben kennis gemaakt met de bewoners en uitgelegd wat de doelstellingen waren t.a.v. ons onderzoek. We herhalen deze uitleg iedere week omdat wij te maken hebben met dementerende ouderen.”

Welke invloed heeft VR op het welzijn?

De studenten onderzoeken hoe VR een bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen met dementie. Susan: “Drie bewoners vonden het prima om de brillen te proberen, ze lieten het over zich heen komen. We hebben in de eerste sessie verschillende beelden geprobeerd zoals o.a. :  Valthermond, de Herestraat in Groningen en  het zwemmen met dolfijnen. Eén bewoner werd duizelig en misselijk en bleef dit de gehele sessie. Blijkbaar was VR geen geschikt middel voor haar, zij is uit de testgroep gestapt. Eén mevrouw die in Groningen heeft gewoond vertelde enthousiast over haar jeugd in Groningen. Ook het zwemmen met de dolfijnen was een wonderbaarlijke ervaring! Bij de tweede sessie hebben we gekeken naar de invloed van Virtual Reality op o.a. de bloeddruk en pols. Met name bij de filmpjes waarbij de bewoners uit een vliegtuig sprongen was het effect op de onderdruk duidelijk: spannend!”

Zorgprofessionals en studenten leren samen

Bij het onderzoek van de studenten zijn natuurlijk ook zorgprofessionals van de Bleerinck aanwezig. Ook zij leren van het experiment. Yannick: “De medewerkers waren nog niet op de hoogte van de recente ontwikkelingen in VR. De kennis van 2014 is niet die van nu!”

De studenten hebben zelf ook veel geleerd van het onderzoek. Yannick: “Ik weet zeker dat technologie véél meer kan worden ingezet, er zijn zoveel mogelijkheden! VR is bijvoorbeeld niet alleen te gebruiken als zinvolle dagbesteding, maar ook voor behandeling bij angststoornissen of als pijnbestrijding.” Susan: “Ik had niet gedacht dat je door VR zo goed verbinding kunt maken met dementerenden en dat het hen zoveel plezier oplevert. Volgende keer tonen we filmpjes van de woonomgeving waar de bewoners zijn opgegroeid, ik ben heel benieuwd hoe ze daarop reageren!”

Binnenkort voeren Yannick en Susan de derde test uit. De eindresultaten worden gepresenteerd op 14 juni, het onderzoek loopt door tot en met 12 juli 2019. In augustus nemen nieuwe studenten  het onderzoek van Yannick en Susan over.

Docent-onderzoeker Jakob Veldman: "Ik ben allereerst trots op het enthousiasme waarmee Yannick en Susan het onderzoek hebben opgepakt. Daarbij de manier waarop ze hiermee bezig zijn geweest. Heel zelfstandig, begeleiding op afstand en iedereen op de hoogte houdend waar ze mee bezig zijn. Daarnaast hebben ze laten zien dat ze een eigen visie op zorg en omgaan met zorgvragers hebben en deze dragen ze ook uit in dit project."

Yannick is ook te volgen op LinkedIn.

BETROKKEN PARTIJEN/LINKS

Delen