(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Studenten presenteren resultaten VR voor psychogeriatrie

ZUIDLAREN
BETROKKEN PARTIJEN: Stichting Dignis

Zorgorganisatie Dignis is geïnteresseerd in de toepassing van VR in de ouderenzorg en werkt samen met de Hanzehogeschool Groningen en het Drenthe College aan een onderzoek naar de toekomstige implementatie van de VR-bril als activiteit in verpleeghuis de Enk. In dit onderzoek wordt de invloed van de VR-bril op bewoners met één of meerdere vormen van dementie van drie afdelingen in de Enk in kaart gebracht.

 
 
 

Uit het onderzoek blijkt dat bij 63,3% van de deelnemers het welbevinden is verbeterd en bij 36,7% verslechterd of gelijk gebleven. Het grootste deel van de deelnemers was positief over de bril en het beeldmateriaal. Deze uitkomsten duiden op een algemene verbetering van het welbevinden van de deelnemers tijdens en na de toepassing van de VR-bril, maar er is nog nader onderzoek vereist om de negatieve percentages te reduceren.

Delen