(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Met frisse blik in het Martiniziekenhuis

GRONINGEN
BETROKKEN PARTIJEN: Martiniziekenhuis

MBO-studenten kijken met frisse blik hoe het ook kan

Het Martini Ziekenhuis in Groningen zet sinds september 2018 studenten van het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie in om op onconventionele wijze te onderzoeken hoe bepaalde programma’s en toepassingen verbeterd en ontwikkeld kunnen worden. Dit schooljaar doen negen studenten mbo-verpleegkunde van Drenthe College onderzoek op drie terreinen.

1) Nierfalen – STERK programma
In het najaar van 2016 is het Martini Niercentrum gestart met STERK-trainingen voor mensen met chronische nierschade, gericht op het Stimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven (STERK). Aan de studenten is gevraagd mee te denken aan verbetering van dit programma, met name op het gebied van aandacht voor lichaamsbeweging.

2) Brandwondencentrum
Het brandwondencentrum van het Martini is zeer actief in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De studenten worden betrokken bij meerdere onderwerpen die hier spelen. Dit loopt van de communicatie tussen zorgverleners en patiënten tot het gebruik van Virtual Reality als pijnbestrijding bij verbandwissels.

3) Operatiecentrum
Soms hebben patiënten meerdere behandelingen nodig, die elkaar negatief beïnvloeden. Zo raakt bij mensen met diabetes de bloedsuikerregulatie vaak tijdelijk ontregeld na een operatie. Dit komt onder meer door de medicatie tegen misselijkheid.

De studenten wordt gevraagd mee te denken over hoe een goed evenwicht te vinden tussen de diverse behandelingen. Mogelijk kan de patiënt hier zelf ook een rol in spelen.

Studenten van de opleiding Verpleegkunde van Drenthe College voeren onder leiding van docent-onderzoeker Diane Beerlage onderzoek uit door middel van Design Thinking waarbij de behoeften van de eindgebruikers steeds centraal staan. Diane: "Een belangrijke doelstelling van het practoraat is om de onderzoekende houding van mbo-studenten te ontwikkelen; de projecten binnen het Martini Ziekenhuis bieden hier een uitgelezen mogelijkheid voor! Ik merk dat de deelnemende studenten zich enorm aangesproken voelen door de hoogcomplexe, professionele zorgomgeving. Hierdoor zijn zij extra gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Ik ben onder de indruk van hun inzet en het positieve groepsproces. De studenten zijn vastberaden om met hun onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg op de verschillende afdelingen."

 
 
 

BETROKKEN PARTIJEN/LINKS

Instelling: Martiniziekenhuis

Delen  Zorg, Technologie, Onderzoek, Lopend, Assen