(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Meer onderzoek nodig naar sensortechnologie in wijkverpleging

GRONINGEN
BETROKKEN PARTIJEN: Hanzehogeschool, Zonnehuisgroep Noord

Twee studenten HBO-V onderzochten hoe sensoren de verpleegkundige zorg van de wijkverpleging beïnvloeden. Opvallende conclusie: wijkverpleegkundigen verwachten dat de werkdruk zal stijgen wanneer sensoren worden ingezet. De studenten concluderen verder dat meer kwalitatief onderzoek nodig is. 

 
 
 
Delen