(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Literatuurstudie implementatie VR in ouderenzorg

GRONINGEN
BETROKKEN PARTIJEN: Interzorg, Hanzehogeschool

Twee studenten verpleegkunde van de Hanzehogeschool voerden in opdracht van Interzorg literatuurstudie uit naar de implementatie van virtual reality in de ouderenzorg. 

 
 
 

VR implementeren in de ouderenzorg

Interzorg is van mening dat virtual reality een positieve invloed kan hebben op het welzijn van hun oudere bewoners. Om de implementatie van VR succesvol te laten verlopen, gaf Interzorg de opdracht aan het practoraat Zorg & Technologie om hier onderzoek naar te laten doen. De opdracht werd opgepakt door José en Mariëtte, studenten verpleegkunde van Hanzehogeschool Groningen.

Succes- en faalfactoren

De studenten vonden in de literatuur de meest genoemde succesfactoren: 

  • het vroegtijdig betrekken van de zorgverleners bij het implementatieproces,
  • het aanbieden van een scholing en
  • het aanstellen van een ‘kampioen’.

Zij ontdekten de volgende faalfactoren: 

  • een negatieve ervaring door het niet aanwezig zijn of niet werken van de zorgtechnologie,
  • het niet inzien van het nut en de waarde,
  • de negatieve invloed op de werkdruk en
  • het niet volledig achter de nieuwe technologie staan.

Tenslotte zijn er uit een interview met een deskundige nog persoonsfactoren gekomen die van invloed zijn op de adaptie en acceptatie van een nieuwe zorgtechnologie.

Lees voor meer informatie het volledige onderzoeksverslag hieronder. 

Delen