(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Ervaringen met inzetten van aromatherapie

ASSEN
BETROKKEN PARTIJEN: Interzorg, Emmaverbindt

Ervaringen met inzetten van aromatherapie

Binnen zorginstellingen zijn verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden de aangewezen personen om de niet-medicamenteuze interventie aromatherapie toe te passen. Maar wat vinden ze hiervan en hebben verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden wel genoeg ervaring en kennis om de interventie toe te passen? Dit staat centraal in dit onderzoek, die in samenwerking met Emmaverbindt en Interzorg wordt uitgevoerd. Wanneer de mening en ervaring van verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden over het toepassen van aromatherapie goed in kaart wordt gebracht, kunnen vervolgstappen worden ondernomen naar het daadwerkelijk toepassen van de interventie, met uiteindelijk als doel het verminderen van medicamenteuze interventies.

 
 
 

BETROKKEN PARTIJEN/LINKS

Instelling: Interzorg

Bedrijf: Emmaverbindt

Delen  Zorg, Onderzoek, Lopend, Assen