(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Design Thinking: zo kan het (ook)!

HEALTH HUB RODEN

De afgelopen weken heeft een klas eerstejaars studenten Verpleegkunde uit Meppel in een intensief traject bij Health Hub Roden ervaring opgedaan met Design Thinking.

 
 
 

Design Thinking: zo kan het (ook)!

De afgelopen weken heeft een klas eerstejaars studenten Verpleegkunde uit Meppel in een intensief traject bij Health Hub Roden ervaring opgedaan met Design Thinking. Docent-onderzoeker Heike van Zaal heeft samen met practor Aad Oosterhof en de Health Hub een programma opgesteld waarin de studenten alle fasen van de onderzoeksmethodiek doorliepen: inleven in de gebruiker, verhelderen van de vraag, oplossingen bedenken en uitproberen! De studenten deden niet alleen ervaring op met deze manier van onderzoek maar ook met efficiënt samenwerken. In de eerste bijeenkomst hebben allen een MBTI-test gedaan en op basis van hun persoonskenmerken zijn gemixte groepjes gevormd. Op 24 juni jl. hebben de studenten hun oplossingen gepitcht voor een jury. Ook dit officieel afsluiten van een project blijkt steeds weer een succesfactor te zijn bij de onderzoeken binnen het Practoraat. Voor herhaling vatbaar!

Delen