(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Design Thinking in de praktijk bij De Holdert in Emmen

EMMEN
BETROKKEN PARTIJEN: Treant - De Holdert

Bij verpleeghuis De Holdert in Emmen voeren studenten op dit moment drie verschillende onderzoeken uit. Coördinator van het Practoraat in Emmen Jakob Veldman vertelt hoe dit in zijn werk gaat.

 

 
 
 

Bij verpleeghuis De Holdert in Emmen voeren studenten op dit moment drie verschillende onderzoeken uit. Coördinator van het Practoraat in Emmen Jakob Veldman vertelt hoe dit in zijn werk gaat.

“Na diverse gesprekken hebben André Belt – projectcoördinator van het woonzorgcentrum – en ik drie onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Hoe kan technologie bijdragen aan het vergroten van de eigen regie van bewoners die aan een rolstoel gebonden zijn?
  2. Hoe kan technologie worden ingezet voor een zinvolle dagbesteding voor dementerende bewoners?
  3. Welke toezichthoudende domotica kan de nachtdienst van de Holdert inzetten om de rust van zowel de zorgvrager als zorgverlener te bewaken?

Vervolgens heb ik deze onderwerpen voorgelegd aan studenten die het keuzedeel Zorg & Technologie of het onderdeel kwaliteitszorg nog moesten afronden. Drie derdejaars studenten MZ/VZ hebben zich aangemeld om de eerste twee vragen te onderzoeken. Een vierdejaars student Verpleegkunde voert in het kader van haar examen kwaliteitszorg het derde onderzoek uit. Binnen het Practoraat hanteren wij de onderzoeksmethodiek Design Thinking. Dit betekent dat de eerste stap voor de onderzoekers is om zich te verdiepen in de eindgebruiker. Dit doen de studenten door gesprekken te voeren met bewoners en met zorgverleners. Daarna gaan zij op zoek naar mogelijke oplossingen. De eisen die we daarbij aan de studenten stellen verschillen. Zo moet Isa – de student Verpleegkunde – literatuuronderzoek doen naar evidence based practice. Ook moet zij een onderzoeksverslag opleveren wat voldoet aan MBO4-normen. De studenten die de opleiding op niveau 3 volgen voeren in principe dezelfde stappen uit, maar hoeven deze minder uitgebreid vast te leggen.”

Jakob is enthousiast over de werkwijze van het Practoraat. “De samenwerking met medewerkers van zorginstellingen zoals met André Belt is bijzonder prettig. Studenten krijgen de kans om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan vragen die in de praktijk spelen. Het allerbelangrijkste vind ik dat studenten door deze manier van onderzoek doen een nieuwsgierige en kritische houding ontwikkelen waar niet alleen zij maar ook hun toekomstige cliënten en collega’s absoluut profijt van zullen hebben!”

BETROKKEN PARTIJEN/LINKS

Delen