(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Corona en eenzaamheid (voorkomen)

ASSEN
BETROKKEN PARTIJEN: Drenthe College

Derdejaars studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg/Verzorgende van Drenthe College in Assen hebben op hun stageplaats onderzoek gedaan naar eenzaamheid in coronatijd. De studenten hebben dit bij twee doelgroepen gedaan: dementerende ouderen in een verzorgingshuis en verstandelijk beperkten in een woongroep op een instelling. Ze hebben daarnaast gekeken welke al dan niet digitale middelen kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Om de studenten op afstand een steuntje in de rug te geven bij de uitwerking van deze opdracht loofden docenten Mariska Spieard en Vera Ploeger een beloning uit voor het leukste, origineelste en meest uitgebreide idee.  

Uiteindelijk zijn drie ideeën met een cadeaubon naar keuze beloond.

 
 
 

Corona en eenzaamheid

Derdejaars studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg/Verzorgende van Drenthe College in Assen hebben op hun stageplaats onderzoek gedaan naar eenzaamheid in coronatijd. De studenten hebben dit bij twee doelgroepen gedaan: dementerende ouderen in een verzorgingshuis en verstandelijk beperkten in een woongroep op een instelling. Ze hebben daarnaast gekeken welke al dan niet digitale middelen kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Om de studenten op afstand een steuntje in de rug te geven bij de uitwerking van deze opdracht loofden docenten Mariska Spieard en Vera Ploeger een beloning uit voor het leukste, origineelste en meest uitgebreide idee.  

Uiteindelijk zijn drie ideeën met een cadeaubon naar keuze beloond.

Drive-in spelen

Op een woongroep van verstandelijk beperkten en dementerende ouderen is de dagbesteding in verband met corona gestaakt. Hierdoor missen de cliënten hun dag structuur. Dit is wel de grootste verandering van deze tijd. De cliënten missen hun familie en kunnen niet inschatten hoelang deze periode nog gaat duren. Eenzaamheid uit zich door het benoemen van het missen van hun familie, woede of zich op hun kamer terugtrekken en voor zich uit staren.

Om ze af te leiden en hun een mooie en zinvolle dagbesteding aan te bieden heeft Marlon van Zanten drive-in spelen bedacht voor bewoners en ouders/ familie.

Ze wil een dag organiseren waar verschillende activiteiten plaats vinden, zoals de koningsspelen, maar dan op een veilige manier. Het lijkt haar leuk om het terrein te versieren, met slingers etc., en dat ouders/verwanten daar langs kunnen rijden. Zodat ouders en familie er een beetje bij zijn maar dan op veilige afstand, en de cliënten weer eens keer hun ouders kunnen zien. Dit alles zou de rest van de bewoners, familie en verzorgers kunnen volgen via een livestream verbinding.

Kaartjes ontwerpen en versturen

Thirza Koning heeft bedacht om contact te onderhouden met ouders en verwanten door digitaal kaartjes te maken en te delen via het communicatiemiddel Teams. Op deze manier blijft de zorgvrager bezig en de zorgvrager heeft ook weer een leuk vooruitzicht; kaartjes terug ontvangen. Op momenten dat zorgvragers het wat zwaarder hebben kunnen de zorgvragers en zorgverleners samen met de zorgvragers de kaartjes doorlezen en hier weer samen op reageren en dit zorgt weer voor een mooie en zinvolle dagbesteding. Thirza heeft het op haar stagebedrijf uitgeprobeerd en gemerkt dat zorgvragers met een verstandelijke beperking hier enorm van opknappen.

Spraakluister systeem

In het verzorgingshuis waar Karin Sloterwijk heeft stagegelopen heeft ze een spraakluister systeem bedacht. Hiermee kan de zorgvrager vanachter een raam op gepaste afstand met familie praten. Omdat veel oudere mensen slechthorend zijn heeft Karin bedacht om een microfoon en boxen aan te sluiten zodat de zorgvrager met een gehoorbeperking goed kan praten en het gesprek goed kan verstaan. Van dit spraakluister systeem is dankbaar gebruik gemaakt.

Alle studenten hebben dit onderzoek uitgevoerd in het kader van de vakken verdiepen in de branche en professionaliseren en daarmee weer een belangrijk deel van hun opleiding afgerond.

BETROKKEN PARTIJEN/LINKS

Delen