(ONDERZOEKS) PROJECTEN

Behoeften van huurders van Domesta aan zorgtechnologie

EMMEN
BETROKKEN PARTIJEN: Domesta

Behoeften aan zorgtechnologie van huurders van Domesta

Domesta is sinds januari 2018 bezig met het project Langer Thuis Wonen. Domesta heeft te maken met een steeds groter wordende groep oudere huurders. Als gevolg daarvan krijgen steeds meer huurders te maken met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen niet of nauwelijks verhuizen. De meeste ouderen blijven gewoon thuis wonen. Woonzorgcentra zijn alleen nog bestemd voor mensen die 24-uurszorg nodig hebben. Verwachting is dat de honkvastheid van ouderen in de (nabije) toekomst alleen nog maar toeneemt door het rijksbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 

 
Van belang is dus dat de huizen toegankelijk blijven of worden, dat er voldoende zorg­voorzieningen in de buurt aanwezig zijn en onze dienstverlening rondom het langer thuis wonen goed is geregeld.

Van maart 2018 tot en met juni 2018 hebben studenten hbo-v en mbo-v onderzoek gedaan bij Domesta naar de behoeften aan zorgtechnologie.

De onderzoeksverslagen zijn op aanvraag te verkrijgen.

 
 
 

BETROKKEN PARTIJEN/LINKS

Bedrijf: Domesta

 

Delen  Technologie, Onderzoek, Lopend, Emmen