(ONDERZOEKS) PROJECTEN

50 inwoners Midden-Drenthe testen alarmsysteem

GEM. MIDDEN DRENTHE
BETROKKEN PARTIJEN: Gem. Midden Drenthe, Actium, Woonservice, Veiligheidsrisico Drenthe, Akkedeer B.V.

Vijftig huishoudens uit Westerbork en Smilde mogen een half jaar lang gratis een alarmeringssysteem uitproberen. Studenten van het Practoraat installeren de installaties en volgen de bevindingen. 

 
 
 

de eerste installatie is een feitVijftig huishoudens uit Westerbork en Smilde mogen een half jaar lang gratis een alarmeringssysteem uitproberen. Studenten van het Practoraat installeren de installaties en volgen de bevindingen.

Inwoners van Smilde en Westerbork van 70 jaar en ouder, zowel met huur- als met koopwoning, zijn door de gemeente benaderd met het aanbod om een alarmeringssysteem uit te proberen. Binnen een week waren de beoogde 50 aanmeldingen binnen. Studenten elektrotechniek en welzijn zijn door producent Akkedeer getraind in installatie van de techniek én in gespreksvoering met bewoners. De studenten installeren in duo’s de systemen in de woningen. Vervolgens zullen studenten onderzoek doen naar het effect van het systeem op bewoners en mantelzorgers. 

Het project met de naam LeefSamen is een initiatief van de gemeente Midden-Drenthe, woningcorporaties Actium en Woonservice, het Practoraat van Drenthe College, Veiligheidsregio Drenthe en technisch bedrijf Akkedeer.  

BETROKKEN PARTIJEN/LINKS

Akkedeer B.V., Woonservice, Actium, Gem. Midden-Drenthe

Delen