NIEUWS

DATUM: 08.11.2019
AUTEUR: Revalidatieafdeling "Het Ambacht"

Revalidatieafdeling ‘Het Ambacht’

Een manier om de activiteiten en uitkomsten van het Practoraat Zorg & Technologie in het curriculum te integreren.

Binnen het Practoraat is een leerlijn Zorg & Technologie ontwikkeld die alle eerstejaars studenten zorg en welzijn verplicht volgen. Daarnaast worden keuzedelen Zorg & Technologie aangeboden. Bij Drenthe College in Meppel is een manier gevonden om de activiteiten van het Practoraat (omgaan met zorgtechnologie en onderzoek doen) niet in aparte vakken maar geïntegreerd aan te bieden.

Op revalidatieafdeling ‘Het Ambacht’ verblijven zes fictieve patiënten met allemaal een eigen casus met bijbehorende aandoeningen. De klas verpleegkunde niveau 4 is in groepjes verdeeld en ieder groepje draagt de verantwoordelijkheid voor één patiënt. Iedere week wordt de casus gewijzigd: er treedt bijvoorbeeld een extra complicatie op of de situatie is juist verbeterd.

Alle vakken zijn aan de praktijksituatie gekoppeld waardoor tijdens het volgen van de lessen de lesstof perfect aansluit bij de huidige situatie van de patiënt. De studenten werken met een elektronisch cliënten dossier. Via deze technologische toepassing leren de studenten hoe het is om het zorgproces rondom de patiënt te continueren.
Er wordt één volle lesdag besteed aan ‘activiteiten’ en ‘woon- en leefomgeving’ waarbij Zorg & Technologie geïntegreerd is. De studenten maken door allerlei verschillende opdrachten en werkvormen kennis met de ontwerponderzoeksmethode Design Thinking. De focus ligt hier met name op het ontwerpen van bijvoorbeeld hulpmiddelen voor een patiënt. Het doel is niet om de studenten voortdurend onderzoek te laten doen, maar wel om hen te laten ervaren hoe belangrijk het is om de eindgebruiker in welke situatie ook – en voor hen is dit vaak de patiënt – centraal te stellen. De kanttekening is wel dat we deze vorm van onderwijs, op dit moment en ook over een aantal weken, samen met de studenten heel bewust evalueren middels het houden van een studentenarena. De resultaten daarvan moeten door ons nog scherp bekeken en besproken worden. Deze vorm van onderwijs leent zich bij uitstek voor dergelijke evaluatiemomenten; het is een werkwijze die relatief snel aangepast kan worden.

Delen