NIEUWS

DATUM: 25.03.2020

Onderzoek naar adoptie en acceptatie van technologie 

Door Elvira Coffetti

Ik ben betrokken bij het Practoraat Zorg en (sensor)Technologie in de rol als promovendus/ onderzoeker. Ik voer op dit moment een (langer lopend) promotieonderzoek uit. Dit onderzoek voer ik uit in opdracht van twee practoraten en een lectoraat: het Practoraat Practoraat Zorg en (Sensor)technologie en het Practoraat van het Noorderpoort ZorgThuis en het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek (Hanzehogeschool Groningen). Op deze manier verbinden we een lectoraat en twee practoraten in de regio aan elkaar. De beide practoraten en het lectoraat houden zich bezig met de toepassing van technologie in de zorg en hoe je de medewerkers en burgers kan stimuleren en motiveren om technologie op de juiste manier toe te passen.  

Invloed van het team

Door dit onderzoek hoop ik antwoord te kunnen geven op de vraag “welke factoren de adoptie van technologie door professionals in de zorg beïnvloeden”. Ik kijk hierbij specifiek naar individuele én teamfactoren, omdat ik verwacht dat, naast individuele factoren zoals bijvoorbeeld vaardigheden, werkervaring, houding en bekendheid met technologie, ook juist de wijze waarop men samenwerkt invloed heeft op de mate van adoptie door de professionals.

Literatuuronderzoek levert niet veel op

Op dit moment rond ik een literatuurstudie af. Uit de literatuur kunnen we al opmaken dat samenwerking er zeker toe doet bij de implementatie van technologie. En dat de samenwerking binnen het team – naast de individuele kenmerken - beïnvloedt in welke mate medewerkers technologie op de juiste manier willen gebruiken. Toch is hier nog niet heel veel over te vinden. Daarom ben ik bezig met de ontwikkeling van een vragenlijst. Deze ga ik de komende periode, in samenwerking met zes hbo-v studenten, uittesten bij medewerkers in de zorg. Met de resultaten van deze test kunnen we de vragenlijst verbeteren. De volgende stap is om de vragenlijst bij verschillende organisaties uit te zetten. Ik hoop dan meer zicht te krijgen of dat wat er in de literatuur staat beschreven, in de praktijk ook zo is.  

Onderzoeksvragen voor studenten

Naast het doen van onderzoek houd ik mij ook bezig met onderzoeksvragen waar studenten (mbo en hbo) mee aan de slag gaan. We kijken dan bijvoorbeeld naar de toepassing van beeldbellen, het gebruik van medicatie-apps en interdisciplinaire samenwerking. Twee keer per jaar organiseren we met de twee practoraten en het lectoraat een gezamenlijk mini-symposium waar studenten hun resultaten presenteren.  
 
Wil je iets meer weten of heb je een leuke (onderzoeks)vraag waar je iets mee zou willen doen, hoor ik het graag! Ik ben bereikbaar via e.coffetti@drenthecollege.nl  

Delen