NIEUWS

DATUM: 06.07.2020

Het Practoraat heeft een inzending gedaan voor de NRO-verbindingsprijs. Vorige week kregen we bericht dat de inzending is geselecteerd om mee te dingen naar de prijs. Winnaars worden in september bekend.

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. De prijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk en het belang van evidence informed onderwijs en een onderzoekende houding van leraren. Het NRO, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de VOR willen leraren, andere onderwijsprofessionals en onderzoekers stimuleren om te streven naar kennisbenutting en om een sterkere wisselwerking tussen wetenschappelijk onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te bewerkstelligen.

Delen