NIEUWS

18.12.2020

Magazine vier jaar practoraat

Dit jaar bestaat het Practoraat Zorg & (Sensor-)Technologie vier jaar. Wij zijn trots op wat we in de afgelopen jaren samen met onze partners hebben gerealiseerd!

In dit online magazine hebben wij de hoogtepunten samengevat. Wij wensen u veel leesplezier!

Magazine vier jaar practoraat Dit jaar bestaat het Practoraat Zorg & (Sensor-)Technologie vier jaar. Wij zijn trots op wat we in de afgelopen jaren samen met onze partners hebben gerealiseerd! In dit online magazine hebben wij de hoogtepunten samengevat. Wij wensen u veel leesplezier!

01.12.2020

Nieuwsbrief december 2020

We zijn verheugd te kunnen melden dat het practoraat haar activiteiten met ingang van januari 2021 voortzet in de Technologie en Zorg Academie Drenthe! In deze nieuwsbrief een toelichting op dat initiatief. Ander groot nieuws is dat onze practor, Aad Oosterhof mede dankzij docent-onderzoeker Diane Beerlage de nationale NRO-verbindingsprijs 2020 heeft gewonnen! Als beloning is een filmpje gemaakt dat u vindt in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief december 2020 We zijn verheugd te kunnen melden dat het practoraat haar activiteiten met ingang van januari 2021 voortzet in de Technologie en Zorg Academie Drenthe! In deze nieuwsbrief een toelichting op dat initiatief. Ander groot nieuws is dat onze practor, Aad Oosterhof mede dankzij docent-onderzoeker Diane Beerlage de nationale NRO-verbindingsprijs 2020 heeft gewonnen! Als beloning is een filmpje gemaakt dat u vindt in deze nieuwsbrief.

23.11.2020

Practoraat start TZA Drenthe

Op zoek naar goede manieren om het gebruik van technologie in de zorg verder te brengen en de activiteiten van het practoraat voort te zetten en uit te breiden kwam het practoraat in contact met de Technologie en Zorg Academie in Twente. De TZA is een samenwerkingsverband dat zich richt op bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie. Drenthe College heeft na overleg met partners van het practoraat besloten om de Technologie en Zorg Academie in Drenthe te introduceren.

Practoraat start TZA Drenthe Op zoek naar goede manieren om het gebruik van technologie in de zorg verder te brengen en de activiteiten van het practoraat voort te zetten en uit te breiden kwam het practoraat in contact met de Technologie en Zorg Academie in Twente. De TZA is een samenwerkingsverband dat zich richt op bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie. Drenthe College heeft na overleg met partners van het practoraat besloten om de Technologie en Zorg Academie in Drenthe te introduceren.

30.10.2020

Aad Oosterhof winnaar NRO-verbindingsprijs 2020

Aad Oosterhof (practor zorg & (sensor) technologie) is uitgeroepen tot winnaar van de NRO-verbindingsprijs 2020 voor het middelbaar beroepsonderwijs. De NRO-verbindingsprijzen zetten onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. 

Aad Oosterhof winnaar NRO-verbindingsprijs 2020 Aad Oosterhof (practor zorg & (sensor) technologie) is uitgeroepen tot winnaar van de NRO-verbindingsprijs 2020 voor het middelbaar beroepsonderwijs. De NRO-verbindingsprijzen zetten onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. 

06.07.2020

Nieuwsbrief juli 2020

Ondanks het feit dat veel activiteiten in maart abrupt tot stilstand zijn gekomen, is er in ons practoraat ook verrassend veel wél gebeurd.

Nieuwsbrief juli 2020 Ondanks het feit dat veel activiteiten in maart abrupt tot stilstand zijn gekomen, is er in ons practoraat ook verrassend veel wél gebeurd.

06.07.2020

Practoraat dingt mee naar prestigieuze prijs

Het Practoraat heeft een inzending gedaan voor de NRO-verbindingsprijs. Vorige week kregen we bericht dat de inzending is geselecteerd om mee te dingen naar de prijs. Winnaars worden in september bekend.

 

Practoraat dingt mee naar prestigieuze prijs Het Practoraat heeft een inzending gedaan voor de NRO-verbindingsprijs. Vorige week kregen we bericht dat de inzending is geselecteerd om mee te dingen naar de prijs. Winnaars worden in september bekend.  

09.04.2020

Subsidie SNN voor COVID-19

De drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen vanaf vrijdag 10 april gezamenlijk 1 miljoen euro beschikbaar voor een speciaal aan te vragen ‘COVID-19-subsidie’ voor innovatieve Corona-oplossingen in Noord-Nederland.

 

Subsidie SNN voor COVID-19 De drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen vanaf vrijdag 10 april gezamenlijk 1 miljoen euro beschikbaar voor een speciaal aan te vragen ‘COVID-19-subsidie’ voor innovatieve Corona-oplossingen in Noord-Nederland.  

30.03.2020

Nieuwsbrief maart 2020

In deze nieuwsbrief staat practor Aad Oosterhof stil bij de wijze waarop de huidige crisis ons denken en handelen beïnvloedt. Ook vindt u een overzicht van manieren om op afstand met elkaar te kunnen overleggen. Wij wijzen u op extra gelden die de overheid beschikbaar stelt voor zorg op afstand. Daarnaast besteden we in deze nieuwsbrief ook aandacht aan de mooie dingen die binnen ons Practoraat gebeuren en ná de Corona-crisis onverminderd voortgezet zullen worden.

Nieuwsbrief maart 2020 In deze nieuwsbrief staat practor Aad Oosterhof stil bij de wijze waarop de huidige crisis ons denken en handelen beïnvloedt. Ook vindt u een overzicht van manieren om op afstand met elkaar te kunnen overleggen. Wij wijzen u op extra gelden die de overheid beschikbaar stelt voor zorg op afstand. Daarnaast besteden we in deze nieuwsbrief ook aandacht aan de mooie dingen die binnen ons Practoraat gebeuren en ná de Corona-crisis onverminderd voortgezet zullen worden.

26.03.2020

Workshops Zorg & Technologie voor leerlingen Stad & Esch

Een lesje gluren bij de buren. Op dinsdag 25 februari en 3 maart kwamen groepjes leerlingen uit de examenklassen van Stad & Esch in Meppel voor een workshop Zorg & Technologie naar het Drenthe College. Belangrijkste doel van deze workshop: leerlingen vanuit het vo kennis laten maken met de mogelijkheden op het gebied van zorg en technologie binnen Drenthe College.

Workshops Zorg & Technologie voor leerlingen Stad & Esch Een lesje gluren bij de buren. Op dinsdag 25 februari en 3 maart kwamen groepjes leerlingen uit de examenklassen van Stad & Esch in Meppel voor een workshop Zorg & Technologie naar het Drenthe College. Belangrijkste doel van deze workshop: leerlingen vanuit het vo kennis laten maken met de mogelijkheden op het gebied van zorg en technologie binnen Drenthe College.

25.03.2020

Extra geld voor zorg op afstand

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

 

Extra geld voor zorg op afstand Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.  

25.03.2020

Promotieonderzoek naar adoptie en acceptatie van technologie

Elvira Coffetti is betrokken bij het Practoraat Zorg en (sensor)Technologie in de rol als promovendus/ onderzoeker. Zij voert een (langer lopend) promotieonderzoek uit naar welke factoren de adoptie van technologie door professionals in de zorg beïnvloeden. Zij kijkt hierbij specifiek naar individuele én teamfactoren, omdat zij verwacht dat, naast individuele factoren zoals bijvoorbeeld vaardigheden, werkervaring, houding en bekendheid met technologie, ook juist de wijze waarop men samenwerkt invloed heeft op de mate van adoptie door de professionals.

Promotieonderzoek naar adoptie en acceptatie van technologie Elvira Coffetti is betrokken bij het Practoraat Zorg en (sensor)Technologie in de rol als promovendus/ onderzoeker. Zij voert een (langer lopend) promotieonderzoek uit naar welke factoren de adoptie van technologie door professionals in de zorg beïnvloeden. Zij kijkt hierbij specifiek naar individuele én teamfactoren, omdat zij verwacht dat, naast individuele factoren zoals bijvoorbeeld vaardigheden, werkervaring, houding en bekendheid met technologie, ook juist de wijze waarop men samenwerkt invloed heeft op de mate van adoptie door de professionals.

25.03.2020

Visie op zorginnovatie. Interview met Rogier Hulsebosch.

Om goede zorg in de (nabije toekomst) beschikbaar te houden moeten menselijk handelen en techniek hand in hand gaan. Om dat mogelijk te maken is er een ware innovatiegolf gaande in de zorg, maar ook binnen de zorgopleidingen. Rogier Hulsebosch - Specialist Innovatie & Wetenschap binnen ouderenzorgorganisatie Interzorg - is een van de aanjagers van dit proces.

Visie op zorginnovatie. Interview met Rogier Hulsebosch. Om goede zorg in de (nabije toekomst) beschikbaar te houden moeten menselijk handelen en techniek hand in hand gaan. Om dat mogelijk te maken is er een ware innovatiegolf gaande in de zorg, maar ook binnen de zorgopleidingen. Rogier Hulsebosch - Specialist Innovatie & Wetenschap binnen ouderenzorgorganisatie Interzorg - is een van de aanjagers van dit proces.

16.03.2020

Technologie om contact te houden met kwetsbare personen

Op de site van Vilans staat een uitgebreid overzicht van beschikbare middelen om te gebruiken wanneer een kwetsbare persoon niet bezocht kan worden. 

Technologie om contact te houden met kwetsbare personen Op de site van Vilans staat een uitgebreid overzicht van beschikbare middelen om te gebruiken wanneer een kwetsbare persoon niet bezocht kan worden. 

16.03.2020

Manieren om met elkaar via audio en/of video contact te houden vanaf afstand

Binnen Drenthe College gebruiken we uitsluitend Microsoft Teams. In dit korte artikel laten we zien hoe je het handigst met elkaar contact kan houden op afstand als je geen Teams hebt. Dit artikel is geschreven op basis van ervaring uit de praktijk. Dus niet uitputtend. Het is ook niet bedoeld als reclame voor bedrijven, maar meer om je op weg te helpen in de vele mogelijkheden die er online te vinden zijn. 

Manieren om met elkaar via audio en/of video contact te houden vanaf afstand Binnen Drenthe College gebruiken we uitsluitend Microsoft Teams. In dit korte artikel laten we zien hoe je het handigst met elkaar contact kan houden op afstand als je geen Teams hebt. Dit artikel is geschreven op basis van ervaring uit de praktijk. Dus niet uitputtend. Het is ook niet bedoeld als reclame voor bedrijven, maar meer om je op weg te helpen in de vele mogelijkheden die er online te vinden zijn. 

07.03.2020

Practoraat in het nieuws

Zaterdag 7 maart stond een mooi artikel in de bijlage Ambitie van het Dagblad van het Noorden. 

Practoraat in het nieuws Zaterdag 7 maart stond een mooi artikel in de bijlage Ambitie van het Dagblad van het Noorden. 

12.02.2020

Studenten mbo-v starten onderzoek in Wilhelmina Ziekenhuis

15 derdejaars studenten mbo-v gaan in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen onderzoek doen naar de toepassing van technologie. Vandaag was de feestelijke aftrap in het ziekenhuis. 

Studenten mbo-v starten onderzoek in Wilhelmina Ziekenhuis 15 derdejaars studenten mbo-v gaan in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen onderzoek doen naar de toepassing van technologie. Vandaag was de feestelijke aftrap in het ziekenhuis. 

03.02.2020

Mini-symposium studenten HBO-V

Tijdens een mini-symposium bij de Hanzehogeschool presenteerden studenten hun onderzoeksresultaten op posters. Een jury vanuit het lectoraat Verpleegkunde en Diagnostiek, het practoraat Zorg & technologie, het practoraat ZorgThuis en Cosis koos de presentatie van Tajé en Stéfanie over hun onderzoek naar sociaal maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke beperking als allerbeste! 

Mini-symposium studenten HBO-V Tijdens een mini-symposium bij de Hanzehogeschool presenteerden studenten hun onderzoeksresultaten op posters. Een jury vanuit het lectoraat Verpleegkunde en Diagnostiek, het practoraat Zorg & technologie, het practoraat ZorgThuis en Cosis koos de presentatie van Tajé en Stéfanie over hun onderzoek naar sociaal maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke beperking als allerbeste! 

30.01.2020

Nieuwsbrief januari 2020

In deze nieuwsbrief van het Practoraat Zorg & Technologie van Drenthe College vindt u onder andere een inspirerende bespiegeling van onze Practor op een onderzoek naar implementatie van technologie in de verpleeghuiszorg, eerste ervaringen met ons (T)Huis van Morgen bij Visio, een interview met twee studenten van Drenthe College die onderzoek doen in het Martini Ziekenhuis en een toelichting van een coördinator op de werkwijze bij onderzoek door studenten.

Nieuwsbrief januari 2020 In deze nieuwsbrief van het Practoraat Zorg & Technologie van Drenthe College vindt u onder andere een inspirerende bespiegeling van onze Practor op een onderzoek naar implementatie van technologie in de verpleeghuiszorg, eerste ervaringen met ons (T)Huis van Morgen bij Visio, een interview met twee studenten van Drenthe College die onderzoek doen in het Martini Ziekenhuis en een toelichting van een coördinator op de werkwijze bij onderzoek door studenten.

21.01.2020

Te huur: (T)Huis van Morgen

Het Practoraat Zorg & Technologie maakt sinds dit schooljaar gebruik van een mobiele unit waarin een huiskamer vol domotica en zorgtechnologie is ingericht. Door de mobiele unit een paar weken op de locatie van een zorg- of welzijnsinstelling te plaatsen kunnen medewerkers dichtbij en laagdrempelig kennis maken en experimenteren met beschikbare technologie. Vanaf april 2020 is het huis te huur.

Te huur: (T)Huis van Morgen Het Practoraat Zorg & Technologie maakt sinds dit schooljaar gebruik van een mobiele unit waarin een huiskamer vol domotica en zorgtechnologie is ingericht. Door de mobiele unit een paar weken op de locatie van een zorg- of welzijnsinstelling te plaatsen kunnen medewerkers dichtbij en laagdrempelig kennis maken en experimenteren met beschikbare technologie. Vanaf april 2020 is het huis te huur.

17.12.2019

(T)Huis van Morgen brengt technologie dichtbij

Het Practoraat Zorg & Technologie maakt sinds dit schooljaar gebruik van een mobiele unit waarin een huiskamer vol domotica en zorgtechnologie is ingericht. De unit is te huur voor partners van het Practoraat. Visio in Vries is enthousiast. 

(T)Huis van Morgen brengt technologie dichtbij Het Practoraat Zorg & Technologie maakt sinds dit schooljaar gebruik van een mobiele unit waarin een huiskamer vol domotica en zorgtechnologie is ingericht. De unit is te huur voor partners van het Practoraat. Visio in Vries is enthousiast. 

29.11.2019

Onze Jakob Veldman pitcht winnende idee hackaton MBO-raad

Dinsdag 12 november en woensdag 13 november hebben Aad Oosterhof (Practor Z&T), Mathilde Linders (student VP Emmen) en Jakob Veldman (coördinator Z&T Emmen) meegedaan aan een Hackathon van de MBO-raad in Amersfoort. Het team van Jakob pitchte het winnende idee. 

Onze Jakob Veldman pitcht winnende idee hackaton MBO-raad Dinsdag 12 november en woensdag 13 november hebben Aad Oosterhof (Practor Z&T), Mathilde Linders (student VP Emmen) en Jakob Veldman (coördinator Z&T Emmen) meegedaan aan een Hackathon van de MBO-raad in Amersfoort. Het team van Jakob pitchte het winnende idee. 

08.11.2019

Revalidatieafdeling ’Het Ambacht’

Bij Drenthe College in Meppel is een manier gevonden om de activiteiten van het Practoraat (omgaan met zorgtechnologie en onderzoek doen) niet in aparte vakken maar geïntegreerd aan te bieden.

Revalidatieafdeling ’Het Ambacht’ Bij Drenthe College in Meppel is een manier gevonden om de activiteiten van het Practoraat (omgaan met zorgtechnologie en onderzoek doen) niet in aparte vakken maar geïntegreerd aan te bieden.

31.10.2019

Studenten Practoraat voltooien installatie alarmsysteem in woningen

Vandaag hebben studenten van de opleidingen Installatietechniek en VZ/MZ een certificaat ontvangen voor de uitstekende manier waarop zij – in duo’s van een student techniek en een student zorg – sensoren hebben geïnstalleerd in 50 woningen in Westerbork en Smilde. Dit project is ontstaan vanuit het Practoraat Zorg & Technologie.

Studenten Practoraat voltooien installatie alarmsysteem in woningen Vandaag hebben studenten van de opleidingen Installatietechniek en VZ/MZ een certificaat ontvangen voor de uitstekende manier waarop zij – in duo’s van een student techniek en een student zorg – sensoren hebben geïnstalleerd in 50 woningen in Westerbork en Smilde. Dit project is ontstaan vanuit het Practoraat Zorg & Technologie.

21.10.2019

Nieuwe leeromgeving voor practoraat in Assen

In Assen is de TechHub geopend, een innovatieve leeromgeving voor hbo- en mbo-studenten. Ook het Practoraat heeft hier een plek gekregen. 

Zie de film van de try-out

Nieuwe leeromgeving voor practoraat in Assen In Assen is de TechHub geopend, een innovatieve leeromgeving voor hbo- en mbo-studenten. Ook het Practoraat heeft hier een plek gekregen.  Zie de film van de try-out. 

06.10.2019

Practoraat toont mogelijkheden technologie tijdens Healthy Ageing week

Mentale gezondheid is van 4 tot en met 13 oktober het thema van de Healthy Ageing Week. In Emmen organiseert het Practoraat samen met zorggroep Tangenborgh een rondleiding in het Huis van de Toekomst

 

Practoraat toont mogelijkheden technologie tijdens Healthy Ageing week Mentale gezondheid is van 4 tot en met 13 oktober het thema van de Healthy Ageing Week. In Emmen organiseert het Practoraat samen met zorggroep Tangenborgh een rondleiding in het Huis van de Toekomst.   

01.10.2019

Aftrap LeefSamen in Midden Drenthe

Aftrap van project Leef Samen 

De krant besteedde aandacht aan de eerste deelnemers aan het project in de gemeente Midden-Drenthe, waarin 50 woningen worden uitgerust met sensoren.

Aftrap LeefSamen in Midden Drenthe Aftrap van project Leef Samen  De krant besteedde aandacht aan de eerste deelnemers aan het project in de gemeente Midden-Drenthe, waarin 50 woningen worden uitgerust met sensoren.

30.09.2019

Nieuwsbrief Healthy Ageing

Nieuwsbrief Healthy Ageing met verslag van projecten Practoraat.

Nieuwsbrief Healthy Ageing Nieuwsbrief Healthy Ageing met verslag van projecten Practoraat.

16.09.2019

Opening (T)huis van Morgen

Op maandag 16 september is het (T)huis van Morgen feestelijk geopend door burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo. In het (T)huis van Morgen onderzoeken studenten,  zorgverleners én zorgvragers welke technische mogelijkheden er zijn in de zorg.

Opening (T)huis van Morgen Op maandag 16 september is het (T)huis van Morgen feestelijk geopend door burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo. In het (T)huis van Morgen onderzoeken studenten,  zorgverleners én zorgvragers welke technische mogelijkheden er zijn in de zorg.

16.09.2019

50 inwoners Midden-Drenthe testen alarmsysteem

De gemeente Midden-Drenthe, woningcorporaties Actium en Woonservice, het Practoraat van Drenthe College en de brandweer starten in oktober met een proef. Vijftig huishoudens uit Westerbork en Smilde mogen een half jaar lang gratis een alarmeringssysteem uitproberen

50 inwoners Midden-Drenthe testen alarmsysteem De gemeente Midden-Drenthe, woningcorporaties Actium en Woonservice, het Practoraat van Drenthe College en de brandweer starten in oktober met een proef. Vijftig huishoudens uit Westerbork en Smilde mogen een half jaar lang gratis een alarmeringssysteem uitproberen

05.07.2019

Verena en Lianne maken film over toepassing technologie

Verena en Lisanne maakten in opdracht van Zorggroep Tangenborgh met bewoners van woon- en zorgcentrum Heidehiem in Emmen een aansprekende film over het gebruik van technologie voor een prettige en zinvolle dagbesteding. De première bij Heidehiem trok een volle zaal met bewoners, medewerkers en familieleden.

Verena en Lianne maken film over toepassing technologie Verena en Lisanne maakten in opdracht van Zorggroep Tangenborgh met bewoners van woon- en zorgcentrum Heidehiem in Emmen een aansprekende film over het gebruik van technologie voor een prettige en zinvolle dagbesteding. De première bij Heidehiem trok een volle zaal met bewoners, medewerkers en familieleden.

28.06.2019

Design Thinking: zo kan het (ook)!

De afgelopen weken heeft een klas eerstejaars studenten Verpleegkunde uit Meppel in een intensief traject bij Health Hub Roden ervaring opgedaan met Design Thinking.

Design Thinking: zo kan het (ook)! De afgelopen weken heeft een klas eerstejaars studenten Verpleegkunde uit Meppel in een intensief traject bij Health Hub Roden ervaring opgedaan met Design Thinking.

24.06.2019

Kloosterstaete Hoogeveen

Twee 3e jaars studenten Verpleegkunde van Drenthe College in Meppel hebben afgelopen woensdag de resultaten van hun onderzoek in appartementencomplex Kloosterstaete in Hoogeveen gepresenteerd. Chantal en Angela hebben onderzocht op welke wijze bewoners het beste kunnen worden ondersteund bij het gebruiken van de technische toepassingen in hun appartement.

Kloosterstaete Hoogeveen Twee 3e jaars studenten Verpleegkunde van Drenthe College in Meppel hebben afgelopen woensdag de resultaten van hun onderzoek in appartementencomplex Kloosterstaete in Hoogeveen gepresenteerd. Chantal en Angela hebben onderzocht op welke wijze bewoners het beste kunnen worden ondersteund bij het gebruiken van de technische toepassingen in hun appartement.

17.06.2019

Studenten Meppel brengen keuzedeel Zorg & Technologie in de praktijk

Derdejaars studenten MZ/VZ die in Meppel het keuzedeel zorg en technologie volgen, verbinden met het Practoraat de theorie direct met de praktijk door onderzoeksvragen vanuit instellingen te beantwoorden.

Studenten Meppel brengen keuzedeel Zorg & Technologie in de praktijk Derdejaars studenten MZ/VZ die in Meppel het keuzedeel zorg en technologie volgen, verbinden met het Practoraat de theorie direct met de praktijk door onderzoeksvragen vanuit instellingen te beantwoorden.

14.06.2019

Yannick en Susan onderzochten toepassing VR

Vanuit het Practoraat Zorg & Technologie onderzoeken Yannick Wesseling en Susan van Klinken, studenten maatschappelijke zorg niveau 4 bij Drenthe College in Emmen hoe virtual reality kan worden toegepast in de zorg aan dementerenden.

Yannick en Susan onderzochten toepassing VR Vanuit het Practoraat Zorg & Technologie onderzoeken Yannick Wesseling en Susan van Klinken, studenten maatschappelijke zorg niveau 4 bij Drenthe College in Emmen hoe virtual reality kan worden toegepast in de zorg aan dementerenden.

07.06.2019

Geslaagde docenten!

Deze week hebben zes van onze docenten de leergang “Technologie in Zorg en Welzijn: hoe dan?” van HanzeHogeschool succesvol afgesloten.

Geslaagde docenten! Deze week hebben zes van onze docenten de leergang “Technologie in Zorg en Welzijn: hoe dan?” van HanzeHogeschool succesvol afgesloten.

24.05.2019

Het practoraat in cijfers

In 2017 is het Practoraat Zorg & (Sensor) technologie van start gegaan. Dat heeft tot nu toe heel wat opgeleverd! 

Het practoraat in cijfers In 2017 is het Practoraat Zorg & (Sensor) technologie van start gegaan. Dat heeft tot nu toe heel wat opgeleverd! 

12.04.2019

Ik zie je darmen!

In Assen leren studenten van de zorgopleidingen de anatomie van het lichaam kennen door middel van t-shirt met bijbehorende app. Door blokjes op het shirt te scannen “zien” de studenten de binnenkant van het lichaam van de persoon die het t-shirt draagt. 

Ik zie je darmen! In Assen leren studenten van de zorgopleidingen de anatomie van het lichaam kennen door middel van t-shirt met bijbehorende app. Door blokjes op het shirt te scannen “zien” de studenten de binnenkant van het lichaam van de persoon die het t-shirt draagt. 

11.03.2019

What the hackaton

In het weekend van 9 en 10 maart werd een hackaton georganiseerd in Emmen. Mathilde van het practoraat Zorg & Technologie was erbij! 

 

What the hackaton In het weekend van 9 en 10 maart werd een hackaton georganiseerd in Emmen. Mathilde van het practoraat Zorg & Technologie was erbij!   

19.12.2018

De GI Joe vergissing

GI Joe was in de jaren 80 een bekende tekenfilmserie die ik vroeger als kind keek. De serie gaat over een militair actiefiguur die allerlei avonturen meemaakt. Ik keek dit vaak op Sky Channel, een zender op de kabel, waarop ook He-Man en Inspector Gadget te zien waren. Fantastische series.

 

De GI Joe vergissing GI Joe was in de jaren 80 een bekende tekenfilmserie die ik vroeger als kind keek. De serie gaat over een militair actiefiguur die allerlei avonturen meemaakt. Ik keek dit vaak op Sky Channel, een zender op de kabel, waarop ook He-Man en Inspector Gadget te zien waren. Fantastische series.  

28.09.2018

Van kwantiteit naar kwaliteit

Het afgelopen schooljaar hebben we als een malle gewerkt aan het realiseren van onze doelstelling: alles oppakken wat we kunnen. Terugkijkend kunnen we zeggen: wat hebben we veel gedaan!

Van kwantiteit naar kwaliteit Het afgelopen schooljaar hebben we als een malle gewerkt aan het realiseren van onze doelstelling: alles oppakken wat we kunnen. Terugkijkend kunnen we zeggen: wat hebben we veel gedaan!

09.04.2018

Lekker proberen

In het domein waar dit practoraat werkt, kom je gauw genoeg Daan Dohmen tegen. Daan is wat mij betreft een van de weinige mensen in dit domein die helder heeft waar het over gaat. Zijn proefschrift is dan ook een inspiratie voor mij.

Lekker proberen In het domein waar dit practoraat werkt, kom je gauw genoeg Daan Dohmen tegen. Daan is wat mij betreft een van de weinige mensen in dit domein die helder heeft waar het over gaat. Zijn proefschrift is dan ook een inspiratie voor mij.

22.01.2018

Een terugblik en enkele inzichten

Nog een paar weken en dan ben ik alweer bijna een jaar officieel practor. Een jaar waarin er veel gebeurd is. Dus deel ik graag onze belangrijkste lessen. Maar eerst: een korte terugblik.

Een terugblik en enkele inzichten Nog een paar weken en dan ben ik alweer bijna een jaar officieel practor. Een jaar waarin er veel gebeurd is. Dus deel ik graag onze belangrijkste lessen. Maar eerst: een korte terugblik.

01.02.2017

Aan de slag

Sinds 1 februari ben ik, Aad Oosterhof, actief als practor voor het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie vanuit Drenthe College. Een ontzettend leuke maar ook hectische klus! Ons streven is om met het 

Aan de slag Sinds 1 februari ben ik, Aad Oosterhof, actief als practor voor het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie vanuit Drenthe College. Een ontzettend leuke maar ook hectische klus! Ons streven is om met het