COMMUNITY / BLOG

DATUM: 01.11.2017   /   FOTO: Mark Wiele
AUTEUR: Mariska Spieard, coördinator locatie Assen

Mariska Spieard (coördinator locatie Assen) stelt zich voor…

“Technologie is in de zorg van vandaag niet meer weg te denken. Wat mij interesseert, is de manier waarop die wordt ingezet. Wij leren onze studenten dat het doel van zorg is: tegemoet komen aan de behoeften van mensen bij ziekte, gezondheid en welzijn. Technologie kan dat ondersteunen. Onze maatschappij verandert continu. Het is belangrijk, dat de zorg mee verandert.  Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen dan voorheen en zorginstellingen moeten steeds meer complexe zorg leveren. Er wordt meer en meer aangestuurd op zelfmanagement en zelfredzaamheid. Technologie is daarom onmisbaar in deze veranderingen binnen zorg en welzijn..

Werken voor het Practoraat Zorg en (Sensor)technologie spreekt mij enorm aan, omdat het studenten en instellingen de kans biedt om technologische innovaties uit te proberen of te implementeren, maar vooral ook te kijken naar wat de zorgvrager nodig heeft. Er ontstaat - door samenwerking met studenten en instellingen; een mooie verbinding, waarbij technologie een onderdeel is.

In Assen zijn we vorig schooljaar begonnen met een aantal projecten. Bij zorginstellingen Interzorg en  Icare zijn we aan de slag gegaan met het project De Tovertafel.
Studenten van de BOL-opleiding verzorgende IG hebben op verschillende locaties binnen Interzorg en Icare zorgvragers begeleid tijdens het gebruik van de tovertafel. Dit was leuk en leerzaam voor de studenten én medewerkers.

Een klas met mbo-verpleegkunde studenten heeft een project gedraaid  binnen het Groningse bedrijf United Care. Zij hebben onderzoek gedaan naar de toepassing van een nieuw type tillift en deden aanbevelingen.

Ik vind het belangrijk dat studenten al in het eerste jaar van hun opleiding leren wat zorg en techniek inhoudt, zodat ze weten wat er in de praktijk allemaal mogelijk is. Daardoor leren ze een kritische houding ontwikkelen en onderbouwen over wanneer en waarom bepaalde technieken toegepast kunnen worden in de zorg.

We hopen voor komend jaar weer op een enthousiaste samenwerking tussen de verschillende instellingen en studenten van het Drenthe college. Ook betrekken we graag de techniekleerlingen bij onze projecten. Heb je vragen of een leuk idee voor een project waarin we kunnen samenwerken? Neem dan contact op via m.spieard@drenthecollege.nl.”

Delen  Zorg, Technologie