COMMUNITY / BLOG

DATUM: 02.10.2017   /   FOTO: Mark Wiele
AUTEUR: Jakob Veldman, coördinator regio Emmen

Jakob Veldman (coördinator regio Emmen) stelt zich voor…

“De combinatie zorg en techniek is voor mij niet vreemd. Zorg kan niet zonder techniek en andersom. Het zou niet goed zijn als we in de zorg dagen moesten wachten op uitslagen of nog steeds transfers moesten doen met twee of meer verzorgenden voor één zorgvrager. Tegelijkertijd kunnen we ons afvragen hoeveel mobiele telefoongebruik er zou zijn als de mobieltjes geen aanspraak zouden maken op ons persoonlijk leven. We moeten die verbinding dus steeds meer maken. 

Techniek in de zorg zou daarom in dienst moeten staan van de zorgvrager en/of zorgverlener. Studenten moeten daarom niet alleen leren om te gaan met bestaande mogelijkheden, maar daar ook kritisch naar kijken. Ze moeten leren nadenken over mogelijkheden die er zijn. Samenwerking met studenten vanuit techniek is voor mij een pré, omdat zij een deskundigheid betreffende technische mogelijkheden hebben, die bij  studenten uit zorg en welzijn logischerwijs minder ontwikkeld is. Uiteindelijk moet dit naar mijn idee leiden tot betere en meer op de zorgvrager gerichte zorg.

Vorig schooljaar zijn we begonnen met zorginstelling Tangenborgh - locatie De Bleerinck - om een aantal vragen te beantwoorden. Zo hebben we een korte handleiding gemaakt voor onder andere de Paro en de CDRL . Dit schooljaar gaan we hiermee verder en gaan we samen op zoek naar begeleidingsmogelijkheden voor een woonkamersituatie.

In periode 4 hebben we binnen Zorggroep Treant een project opgezet waarin we onderzoek hebben gedaan naar mogelijkheden en wensen betreffende beeldbellen, GPS-tracking en video/camera-ondersteuning in de zorgverlening. Ook dit traject krijgt een vervolg in het nieuwe schooljaar.

Vanuit locatie Veldlaan in Emmen is een werkgroep Zorg en Technologie sinds dit schooljaar actief binnen het Practoraat. Deze werkgroep gaat zich onder andere bezighouden met de aansturing en begeleiding van de projecten die studenten in de praktijk gaan uitvoeren.

Ondertussen komen er vragen binnen uit de praktijk en ontstaan steeds meer contacten met organisaties, waarin vragen over zorg en techniek centraal staan. Daaruit blijkt dat zorg steeds meer gebruik gaat maken van techniek en dat dit een onderdeel van onze opleiding gaat worden, dat we een duidelijke rol moeten geven. De praktijk vraagt dat onze studenten hier kennis van hebben. Laten wij dan zorgen, dat ze die kennis hebben met een gedegen onderbouwing en visie.

Heb je vragen of opmerkingen? Ik ben bereikbaar via j.veldman@drenthecollege.nl.”

Delen  Zorg, Technologie