COMMUNITY / BLOG

DATUM: 12.12.2017   /   FOTO: Mark Wiele
AUTEUR: Heike van Zaal, regio Meppel

Heike van Zaal (coördinator locatie Meppel) stelt zich voor...

Mijn naam is Heike van Zaal en ik ben werkzaam als docent Gezondheidszorg & Welzijn binnen Drenthe College in Meppel. Sinds vorig jaar september volg ik de Master Digitale Innovaties in Zorg & Welzijn. Daarna ben ik gestart met het vervullen van mijn rol als coördinator van Zorg en (sensor) Technologie, ook binnen de locatie Meppel.

We ontkomen niet aan de technologische ontwikkelingen die al lange tijd gaande zijn binnen de zorg- en welzijnssector. Dat is een belangrijke reden om onze studenten op te leiden in het daarmee leren omgaan en werken. Hierbij gaat het niet alleen om het besturen van bijvoorbeeld een robot of om het aan- en uitzetten van een tablet, waarmee een cliënt kan beeldbellen. Het is een iteratief proces, waarbij hulpverleners in de zorg continu bezig moeten zijn met optimalisering van de aansluiting tussen deze nieuwe technologieën en de wensen en behoeften van de cliënt.

Een aantal vragen die centraal staan voor de studenten zijn onder andere:

  • Wat is belangrijk voor de cliënt?
  • Wat is nodig om de desbetreffende ontwikkeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt?
  • Wat is nodig voor de organisatie om de nieuwe technologieën in te zetten en uit te voeren?

Een belangrijke vraag die de student zichzelf kan stellen is vooral:

Hoe kan ik denken aan nieuwe mogelijkheden en oplossingen; de zorg en (sensor)technologie is ervoor gemaakt om zich elke keer te verbeteren. Dit vraagt creativiteit, flexibiliteit en wilskracht van  hulpverleners en studenten.

Wij willen hieraan bijdragen, door de student zo goed mogelijk voor te bereiden. Vanuit het Practoraat zorgen wij er voor, dat de studenten onderzoek kunnen doen in de praktijk. Daar worden zij uitgedaagd om de creativiteit die zij hebben een grote rol te laten spelen. Daarnaast krijgen zij vanuit de lessen van Zorg en Technologie de nodige theorie aangereikt. Die kunnen  zij meenemen in de praktijk.

Heb je vragen? Neem contact op via H.vanZaal@drenthecollege.nl.“

Delen  Zorg, Technologie